HP LaserJet 1100 Printer series - Utskriftsoppgaver

background image

Utskriftsoppgaver

Dette kapitlet inneholder informasjon om disse emnene:

Skrive ut med manuell mating

Skrive ut på begge sider av papiret (manuell tosidig utskrift)

Skrive ut vannmerker

Skrive ut flere sider på ett ark (n-opp-utskrift)

Skrive ut hefter

Avbryte en utskriftsjobb

Endre innstillinger for utskriftskvalitet

Skrive ut med EconoMode (spar toner)

background image

22 Kapittel 3 Utskriftsoppgaver

NO