HP LaserJet 1100 Printer series - Avbryte en utskriftsjobb

background image

Avbryte en utskriftsjobb

Du kan avbryte en utskriftsjobb fra et program eller fra en utskriftskø:

Ta ut det gjenværende papiret fra skriveren: Dette gjør at
skriveren stopper umiddelbart. Når skriveren har stoppet, bruker
du en av disse to fremgangsmåtene.

Brukerprogram: Vanligvis vil en dialogboks vises en kort stund
på skjermen, der du kan avbryte utskriftsjobben.

Utskriftskø: Hvis en jobb venter i en utskriftskø (datamaskinens
minne) eller spoler, kan du slette jobben der. Gå til Skriver-
skjermbildet, enten via Windows

Kontrollpanel (Windows 3.1x)

eller via

Start, Innstillinger, Skrivere i Windows 9x og NT 4.0.

Dobbeltklikk på ikonet HP LaserJet 1100 for å åpne vinduet,
merk utskriftsjobben og velg Slett.

Hvis statuslampene på kontrollpanelet fremdeles blinker etter at
utskrifts-jobben er blitt avbrutt, betyr det at datamaskinen fremdeles
forsøker å sende jobben til skriveren. Slett jobben fra utskriftskøen
eller vent til datamaskinen er ferdig med å sende data. Skriveren går
tilbake til Klar-status.

background image

NO

Endre innstillinger for utskriftskvalitet 31