HP LaserJet 1100 Printer series - Endre innstillinger for utskriftskvalitet

background image

Endre innstillinger for utskriftskvalitet

Innstillinger for utskriftskvalitet har blant annet innvirkning på hvor lys
eller mørk utskriften blir og hvordan grafikk skrives ut.

Du kan endre innstillingene i skriveregenskapene slik at de passer til
de jobbtypene du skriver ut. De mulige innstillingene er:

Best kvalitet

Raskere utskrift

LaserJet III-kompatibilitet

Tilpasset

EconoMode (spar toner)

Du kan endre disse innstillingene i Etterbehandling-kategorien
under Utskriftskvalitet i skriveregenskapene.

Merk

Hvis du vil endre innstillingene for utskriftskvalitet for alle fremtidige
utskriftsjobber, åpner du skriveregenskapene fra

Startmenyen i

systemkurven. Hvis du vil endre innstillingene for utskriftskvalitet
slik at de bare gjelder for det et bestemt program, åpner du
skriveregenskapene fra

Utskriftsformat-menyen i programmet

du skriver ut fra. Se “Skriveregenskaper (driver)”.