HP LaserJet 1100 Printer series - Skrive ut flere sider på ett ark (n-opp-utskrift)

background image

Skrive ut flere sider på ett ark (n-opp-utskrift)

Du kan velge hvor mange sider du vil skrive ut på én enkelt side. Hvis
du velger mer enn én side per ark, vil sidene bli skrevet ut med
redusert størrelse, og de vil bli plassert på siden i samme rekkefølge
som de ellers ville blitt skrevet ut. Du kan oppgi opp til 9 sider per ark.