HP LaserJet 1100 Printer series - Få tilgang til funksjonen for flere sider per ark

background image

Få tilgang til funksjonen for flere sider per ark

1

Åpne skriveregenskapene fra det aktuelle programmet. Se
“Skriveregenskaper (driver)”.

2

I Etterbehandling-kategorien og under Dokumentalternativer
kan du angi antall Sider per ark som du vil skrive ut.

background image

28 Kapittel 3 Utskriftsoppgaver

NO