HP LaserJet 1100 Printer series - Skrive ut hefter

background image

Skrive ut hefter

Du kan skrive ut hefter på papir med
størrelsene Letter, Legal, Executive
eller A4.

1

Legg i papiret, og juster
utløsermekanismen for
papirutmating til opp-posisjon.

2

Åpne skriveregenskapene fra
det aktuelle programmet. Se
“Skriveregenskaper (driver)”. Velg
Hefteutskrift i Etterbehandling-
kategorien
, og klikk på OK. Skriv
ut dokumentet.

3

Når side en er skrevet ut, fjerner du
det resterende papiret fra

innskuffen,

og legger det til side til heftejobben
er ferdig.

4

Samle sammen arkene med den
første siden, roter dem med klokken
og rett opp arkbunken.

Fortsättning på nästa sida.

1

2

3

4

background image

NO

Skrive ut hefter 29

5

Legg arkene med den første siden
tilbake i innskuffen. Plasser den
utskrevne teksten sidelengs mot
baksiden av skriveren. Klikk på OK
(på skjermen). Skriveren gjør ferdig
utskriften.

6

Brett sidene og stift dem sammen.

5

6

background image

30 Kapittel 3 Utskriftsoppgaver

NO