HP LaserJet 1100 Printer series - Skrive ut på begge sider av papiret (manuelltosid

background image

Skrive ut på begge sider av papiret
(manuell tosidig utskrift)

Hvis du skal skrive ut på begge sider av papiret (manuell tosidig
utskrift), må du sende papiret gjennom skriveren to ganger. Du
kan skrive ut til utskuffen eller gjennom den rette gjennomgående
utbanen. HP anbefaler at du bruker utskuffen for papir med lav vekt.
Bruk den rette gjennomgående utbanen for tungt utskriftsmateriale
eller utskriftsmateriale som har en tendens til å krølle seg under
utskriften, som for eksempel konvolutter eller kort.

Manuell tosidig utskrift til utskuffen (standard)

Manuell tosidig utskrift (spesielt) på tungt utskriftsmateriale
og kort

Merk

Manuell tosidig utskrift gjør at skriveren blir skitten fortere og
reduserer utskriftskvaliteten. Se “Rengjøre skriveren” hvis skriveren
er blitt skitten.

background image

24 Kapittel 3 Utskriftsoppgaver

NO