HP LaserJet 1100 Printer series - Manuell tosidig utskrift (spesielt) på tungt utskr

background image

Manuell tosidig utskrift
(spesielt) på tungt
utskriftsmateriale og kort

Bruk den rette gjennomgående utbanen
til tungt utskriftsmateriale (kort, osv.).

1

Juster utløsermekanismen for
papirutmating til ned-posisjon.

2

Åpne skriveregenskapene. Se
“Skriveregenskaper (driver)”. Velg
Manuell tosidig i Etterbehandling
-kategorien, og klikk på OK. Skriv ut
dokumentet.

3

Når den første siden av hvert ark er
skrevet ut, tar du resten av papiret ut
av

innskuffen og legger det til side til

du er ferdig med den tosidige
utskriftsjobben.

4

Samle sammen de utskrevne sidene
fra side en, snu bunken, og rett ut
bunken før du setter den tilbake i
innskuffen. Når du har lagt den
tilbake, skal side en være plassert
opp-ned og nærmest forsiden av
skriveren. (Den utskrevne siden
skal vende mot baksiden av
skriveren.)

Klikk på OK (på skjermen), og vent
til sidene skrives ut.

1

2

3

4

background image

26 Kapittel 3 Utskriftsoppgaver

NO