HP LaserJet 1100 Printer series - Manuell tosidig utskrift til utskuffen (standard)

background image

Manuell tosidig utskrift til
utskuffen (standard)

1

Juster utløsermekanismen for
papirutmating til opp-posisjon.

2

Åpne skriveregenskapene. Se
“Skriveregenskaper (driver)”. Velg
Manuell tosidig (standard) i
Etterbehandling -kategorien, og
klikk på OK. Skriv ut dokumentet.

3

Når den første siden av hvert ark er
skrevet ut, tar du resten av papiret ut
av

innskuffen og legger det til side til

du er ferdig med den tosidige
utskriftsjobben.

4

Samle sammen de utskrevne sidene
fra side en, roter bunken med
klokken, og rett ut bunken før du
setter den tilbake i innskuffen. Når
du har lagt den tilbake, skal side en
være plassert opp-ned og nærmest
baksiden av skriveren. (Den
utskrevne siden skal vende mot
baksiden av skriveren.)

Klikk på OK (på skjermen), og vent
til sidene skrives ut.

1

2

3

4

background image

NO

Skrive ut på begge sider av papiret (manuell tosidig utskrift) 25