HP LaserJet 1100 Printer series Hjälp

background image

L a s e r J e t

1 1 0 0

H P

Användarhand-
bok

background image
background image

HP LaserJet 1100 skrivare

Användarhandbok

___________

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA

@ Copyright Hewlett-
Packard Company 1998

Med ensamrätt.
Mångfaldigande,
bearbetning eller
översättning utan
föregående skriftligt
tillstånd är förbjudet,
utom i de fall då
upphovslagarna tillåter
detta.

Publikationsnummer:
C4224-90935

Första upplagan,
oktober 1998

Garanti

Uppgifterna i detta
dokument kan ändras
utan meddelande.

Hewlett-Packard utfärdar
ingen som helst garanti
avseende dessa
uppgifter. HEWLETT-
PACKARD
FRÅNSÄGER SIG
UTTRYCKLIGEN ALL
UNDERFÖRSTÅDD
GARANTI AVSEENDE
SÄLJBARHET OCH
LÄMPLIGHET FÖR ETT
VISST ÄNDAMÅL.

Hewlett-Packard skall ej
hållas ansvarigt för några
direkta, indirekta eller
oavsiktliga skador,
följdskador, eller andra
skador som kan uppstå
genom tillhandahållandet
eller användningen av
dessa uppgifter.

Varumärken

Adobe är varumärken
som tillhör Adobe
Systems Incorporated.

CompuServe är
amerikanskt varumärke
som tillhör CompuServe,
Inc.

Windows och Windows
NT är i USA
inregistrerade
varumärken som tillhör
Microsoft Corporation.

E

NERGY

S

TAR

är ett i USA

inregistrerat service-
namn som tillhör
amerikanska EPA.

background image

SW