HP LaserJet 1100 Printer series - Installera ett DIMM-kort medminne

background image

Installera ett DIMM-kort med minne

Genom installation av mera minne
(endast RAM) i HP LaserJet 1100 kan
du skriva ut mer komplexa dokument.

Följ nedanstående anvisningar för att
installera ett DIMM-kort:

VARNING

När du tar i DIMM-kort bör du ha på dig
ett antistatiskt armband, så att DIMM-
kortet inte skadas av statisk elektricitet.

1

Dra ur nätsladden till skrivaren.

2

Öppna minnesluckan på skrivaren
genom att försiktigt dra den utåt och
uppåt genom att hålla i den nedre
kanten tills luckan stöder sig själv.

3

Ta ut DIMM-kortet ur den
antistatiska förpackningen genom
att hålla i kortets övre kant.

Fortsättning på nästa sida.

1

2

3

background image

SW

Installera ett DIMM-kort med minne 99

4

Placera kortet över platsen inne
i minnesluckan. Guldkontakterna
ska vara nedåtvända och
ursparningarna ska vara på
den vänstra sidan.

5

Skjut försiktigt och rakt ned hela
DIMM-kortet i platsen. Spärrarna
ska vridas inåt.

6

Lås fast spärrarna genom att trycka
handtagen mot varandra.

4

5

6

background image

100 Bilaga C DIMM-kort med minne

SW