HP LaserJet 1100 Printer series - Ta bort ett DIMM-kort

background image

Ta bort ett DIMM-kort

Följ nedanstående anvisningar för att ta
bort ett DIMM-kort:

VARNING

När du tar i DIMM-kort bör du ha på dig
ett antistatiskt armband, så att DIMM-
kortet inte skadas av statisk elektricitet.

1

Dra ur nätsladden till skrivaren.

2

Öppna minnesluckan på skrivaren
genom att försiktigt dra den utåt och
uppåt genom att hålla i den nedre
kanten tills luckan stöder sig själv.

3

Öppna spärrarna genom att trycka
dem utåt.

4

Fatta tag i DIMM-kortets övre kant,
dra försiktigt kortet rakt upp och ta
sedan bort kortet från skrivaren.

Obs

Förvara DIMM-kortet i en antistatisk
påse.

1

2

3

4

background image

102 Bilaga C DIMM-kort med minne

SW

background image

SW

103

D