HP LaserJet 1100 Printer series - Korrigera bilddefekter

background image

Korrigera bilddefekter

För ljus eller blek utskrift

Tonern nästan slut. Du kanske kan få tonerkassetten att räcka en
stund till. Se avsnittet ”Hantera tonerkassetten”.

Papperet kanske inte uppfyller HP:s papperskrav (det kan
exempelvis vara för fuktigt eller för grovt). Se avsnittet
”Pappersspecifikationer för skrivaren”.

Om hela sidan är ljus har utskriftstätheten ställts till ett för lågt
värde, eller också kanske EconoMode har valts. Ändra
utskriftstätheten eller deaktivera EconoMode i Egenskaper
för skrivare. Se avsnittet ”Skriv ut med EconoMode (Spara
på toner)”.

Tonerfläckar

Papperet kanske inte uppfyller HP:s papperskrav (det kan
exempelvis vara för fuktigt eller för grovt). Se avsnittet
”Pappersspecifikationer för skrivaren”.

Skrivaren kanske behöver rengöras. Se avsnittet ”Rengör
skrivaren” eller ”Rengöring av skrivarens pappersbana”.

Ofullständiga tecken

Det kan vara fel på ett enstaka pappersark. Pröva med att skriva
ut dokumentet på nytt.

Papperet har en ojämn fukthalt eller fuktfläckar på ytan. Pröva
med att skriva ut på annat papper. Se avsnittet
”Pappersspecifikationer för skrivaren”.

Fel på papperet. Tillverkningsprocessen kan leda till att vissa
partier stöter bort tonern. Pröva med en annan typ av papper.

Det kan vara fel på tonerkassetten. Se avsnittet ”Hantera
tonerkassetten”.

Obs

Om problemet kvarstår ska du kontakta en auktoriserad
HP-återförsäljare eller servicerepresentant.

background image

SW

Förbättra utskriftskvaliteten 51

Vertikala streck

Den ljuskänsliga trumman i tonerkassetten har förmodligen
blivit repad. Byt till en ny HP-tonerkassett. Se avsnittet
”Byt tonerkassett”.

Grå bakgrund

Sänk värdet för utskriftstäthet. Detta minskar bakgrunds-
skuggningen. Du ställer in detta värde i ”Egenskaper för skrivare
(drivrutinen)”.

Byt till lättare papper. Se avsnittet ”Pappersspecifikationer
för skrivaren”.

Kontrollera miljön runt skrivaren. Mycket torra förhållanden (låg
luftfuktighet) kan öka bakgrundsskuggningen.

Sätt i en ny HP-tonerkassett. Se avsnittet ”Byt tonerkassett”.

Tonern smetar

Om det sitter toner på papperets framkant kan det bero på att
pappersledarna är smutsiga. Torka av pappers-ledarna med en
torr, luddfri trasa. Se avsnittet ”Skrivarens komponenter” eller
”Rengör skrivaren”.

Kontrollera papperets typ och kvalitet.

Pröva med att byta till en ny HP-tonerkassett. Se avsnittet
”Byt tonerkassett”.

Lös toner

Gör ren skrivaren invändigt. Se avsnittet ”Rengör skrivaren”.

Kontrollera papperets typ och kvalitet. Se avsnittet
”Pappersspecifikationer för skrivaren”.

Pröva med att byta till en ny HP-tonerkassett. Se avsnittet
”Byt tonerkassett”.

background image

52 Kapitel 5 Felsökning

SW

Återkommande vertikala defekter

Tonerkassetten kan vara skadad. Om felet återkommer på
samma ställe på varje sida ska du byta till en ny HP-tonerkassett.
Se avsnittet ”Byt tonerkassett”.

Toner kan ha fastnat på komponenter i skrivaren. Se avsnittet
”Rengör skrivaren”. Om defekter uppträder på baksidan kommer
problemet troligen att försvinna efter några sidor.

Deformerade tecken

Om tecken får ett felaktigt och ”ihåligt” utseende kan papperet
vara för blankt. Pröva med ett annat papper. Se avsnittet
”Pappersspecifikationer för skrivaren”.

Om tecken får ett felaktigt utseende och går i vågor kan skannern
behöva service. Kontrollera om tecknen även får ett felaktigt
utseende på funktionstestsidan. Kontakta i så fall av HP
auktoriserad återförsäljare eller service-representant. Se
avsnittet ”Service och support”.

Sned sida

Kontrollera att papperet eller annat material har lagts i på korrekt
sätt och att pappersledarna inte ligger an mot pappersbunten för
hårt eller för löst. Se avsnittet ”Fyll på papper i skrivaren”.

Inmatningsfacket kan vara för fullt. Se avsnittet ”Fyll på papper i
skrivaren”.

Kontrollera papperets typ och kvalitet. Se avsnittet
”Pappersspecifikationer för skrivaren”.

Buktning eller vågor

Kontrollera papperets typ och kvalitet. Såväl hög temperatur som
hög luftfuktighet leder till att papperet böjs. Se avsnittet
”Pappersspecifikationer för skrivaren”.

Papperet kanske har legat i inmatningsfacket för länge. Vänd på
pappersbunten i facket. Pröva också med att vända papperet
180 grader i inmatningsfacket.

Pröva med att skriva ut med den raka utmatningsbanan. Se
avsnittet ”Skrivarens pappersutmatningsbanor”.

background image

SW

Förbättra utskriftskvaliteten 53

Skrynklor eller veck

Kontrollera att papperet har lagts i på rätt sätt. Se avsnittet ”Fyll
på papper i skrivaren”.

Kontrollera papperets typ och kvalitet. Se avsnittet
”Pappersspecifikationer för skrivaren”.

Pröva med att skriva ut med den raka utmatningsbanan. Se
avsnittet ”Skrivarens pappersutmatningsbanor”.

Vänd på pappersbunten i facket eller pröva med att vända
papperet 180 grader i inmatningsfacket.

background image

54 Kapitel 5 Felsökning

SW