HP LaserJet 1100 Printer series - Den utskrivna sidan ser annorlunda ut än vad den g

background image

Den utskrivna sidan ser annorlunda ut än vad
den gjorde på skärmen

Problem med utskrivna sidor

Problem

Lösning

Dokumenten
skrivs ut
väldigt
långsamt

Skrivaren skriver ut med en hastighet på högst 8 sidor per
minut. Denna hastighet gäller för utskrifter i formatet ”Letter”.
”Letter” är ett format som används i USA och är mindre än
det europeiska A4-formatet. Ditt dokument kanske är väldigt
komplicerat. Pröva med följande:

Förenkla dokumentet (minska på grafiken mm).

Ändra inställningen i Egenskaper för skrivare till
”Snabbare utskrift”. Se avsnittet ”Egenskaper för skrivare
(drivrutinen)”.

Installera mer minne i skrivaren. Se avsnittet ”Installera
ett DIMM-kort med minne”.

Förvanskad,
felaktig eller
ofullständig
text

Parallellkabeln kan ha lossnat eller vara trasig. Pröva med
följande:

Ta loss parallellkabeln och sätt sedan tillbaka den.

Pröva att skriva ut ett dokument du vet fungerar.

Anslut om möjligt kabeln och skrivaren till en annan dator
och skriv ut ett dokument du vet fungerar.

Pröva med en ny parallellkabel som uppfyller kraven
IEEE-1284. Se avsnittet ”Information om tillbehör och
beställning”.

Du kan ha valt fel skrivardrivrutin när programvaran
installerades. Kontrollera att HP LaserJet 1100 har valts
i Egenskaper för skrivare.

Det kan vara fel på programmet. Pröva att skriva ut med ett
annat program.

background image

SW

Hitta lösningen 47

Grafik eller
text saknas

Filen kan innehålla tomma sidor. Pröva med följande:

Kontrollera att filen inte innehåller tomma sidor.

Grafikinställningarna i Egenskaper för skrivare kanske inte är
de rätta för den typ av dokument du försöker skriva ut:

Pröva med en annan grafikinställning i Egenskaper för
skrivare. Anvisningar för hur du öppnar Egenskaper för
skrivare finns i avsnittet ”Egenskaper för skrivare
(drivrutinen)”.

Skrivardrivrutinen kanske inte fungerar för den typ av
dokument du försöker skriva ut.

Pröva med en annan skrivardrivrutin (programvara) som
till exempel den för HP LaserJet III. Obs: Om du
använder en annan drivrutin kommer du inte att kunna
använda en del av skrivarens funktioner.

Sidformatet
har ändrats

Om dokumentet skapades med en äldre eller en annan
skrivardrivrutin (skrivarprogramvara), eller om programmets
inställningar för Egenskaper för skrivare är annorlunda, kan
formatet ändras om du försöker skriva ut med din nya
skrivardrivrutin eller med de nya inställningarna. Du kan
försöka lösa detta problem på följande sätt:

Skapa och skriv ut dokument med samma skrivardrivrutin
(skrivarprogramvara) och samma inställningar för
Egenskaper för skrivare, oavsett vilken HP LaserJet-
skrivare du skriver ut med.

Ändra Egenskaper för skrivare. Pröva med att ändra
upplösning, pappersformat, teckensnitt med mera. Se
avsnittet ”Egenskaper för skrivare (drivrutinen)”.

Grafikkvalitet Grafikinställningarna kanske är olämpliga för ditt dokument.

Kontrollera grafikinställningarna i Egenskaper för skrivare
och ändra dem vid behov, exempelvis upplösningen. Se
avsnittet ”Egenskaper för skrivare (drivrutinen)”.

Pröva med en annan skrivardrivrutin (programvara) som
till exempel den för HP LaserJet III. Obs: Om du
använder en annan drivrutin kommer du inte att kunna
använda en del av skrivarens funktioner.

Problem med utskrivna sidor (fortsättning)

Problem

Lösning

background image

48 Kapitel 5 Felsökning

SW