HP LaserJet 1100 Printer series - Felmeddelanden på skärmen

background image

Felmeddelanden på skärmen

Felmeddelanden på skärmen

Felmeddelande

Lösning

Skrivaren svarar
inte/fel vid skrivning
till LPT1

Kontrollera följande:

Att lampan Redo lyser.

Att nätsladden och parallellkabeln är korrekt
anslutna.

Pröva med följande:

Koppla ur och återanslut sedan nätsladden och
parallellkabeln i bägge ändarna.

Använd en annan parallellkabel som är
kompatibel med IEEE-1284.

Kan inte använda
porten (används av
ett annat program)

En enhetskonflikt föreligger. Det kan hända om en
annan enhet som är ansluten till datorn kör status-
programvara. Statusprogramvaran tar över datorns
parallellport och tillåter inte HP LaserJet 1100 att
använda porten.

Pröva med följande:

Deaktivera alla statusfönster för andra skrivare.

Kontrollera att portinställningen stämmer för
skrivaren. Gå till Egenskaper för skrivare - se
avsnittet ”Egenskaper för skrivare (drivrutinen)”.
Du kan öppna portinställningarna via egenskaps-
fliken Information i skärmen Egenskaper
för skrivare.

background image

44 Kapitel 5 Felsökning

SW

Ogiltig åtgärd/
allmänt skyddsfel/
Spool 32-fel

Detta fel anger att ett problem har uppstått i Windows
med datorsystemets resurser (minnet eller
hårddisken).
Starta om datorn för att gå ur feltillståndet.

Följ rekommendationerna nedan, för att felet inte ska
återkomma:

Kör inte så många program samtidigt. Stäng
(i stället för att minimera) de program du för
närvarande inte använder. Sådana program som
skärmsläckare, virusbekämpningsprogram,
statusprogram, fax/telefonsvararprogram och
menyprogram använder resurser som du kan
behöva för att kunna skriva ut.

Undvik att utföra uppgifter som kräver mycket
minne - som att skicka ett fax eller köra en
filmsekvens - under en utskrift.

Radera alla tempfiler (”filnamn.tmp”) från
underkatalogerna Temp, exempelvis
underkatalogen C:\Windows\Temp.

Skriv ut med upplösningen 300 i stället för
600 dpi.

Använd en alternativ skrivardrivrutin
(skrivarprogram), exempelvis program för
HP LaserJet III. Obs: Om du använder en annan
drivrutin kan du inte använda vissa
enhetsfunktioner.

Felmeddelanden på skärmen (fortsättning)

Felmeddelande

Lösning

background image

SW

Hitta lösningen 45