HP LaserJet 1100 Printer series - Pappershanteringsproblem

background image

Pappershanteringsproblem

Problem med pappershanteringen

Problem

Lösning

Papperstrassel

Kontrollera att du skriver ut på papper som stämmer
med specifikationerna. Se avsnittet
”Pappersspecifikationer för skrivaren”.

Kontrollera att du skriver ut på papper som inte är
skrynkligt, vikt eller skadat.

Se avsnittet ”Åtgärda papperstrassel”.

Utskriften blir sned

Ställ in pappersledarna efter utskriftspapperets
bredd och försök igen. Se avsnittet ”Skrivarens
pappersledare” eller ”Fyll på papper i skrivaren”.

Se avsnittet ”Sned sida”.

Flera ark matas
samtidigt genom
skrivaren

Det kan vara för mycket papper i inmatningsfacket.
Se avsnittet ”Fyll på papper i skrivaren”. Kontrollera
att papperet inte är skrynkligt, vikt eller skadat.

Skrivaren hämtar
inga papper från
inmatningsfacket

Kontrollera att det manuella matningsläget inte har
aktiverats. Se avsnittet ”Lampornas innebörd”.

Inmatningsvalsen kan vara smutsig eller skadad.
Se avsnittet ”Rengör inmatningsvalsen” eller ”Byt
inmatningsvalsen”.

Skrivaren får
papperet att
rulla sig

För ner spaken för pappersmatning till
det nedre läget för att skriva ut med den raka
utmatningsbanan. Se avsnittet ”Skrivarens
pappersutmatningsbanor” eller ”Material”.

Se avsnittet ”Buktning eller vågor”.

Skrivaren matar
inte ut papperet
rätt väg

Ställ spaken för pappersutmatning för den
utmatningsbana du vill ha. Se avsnittet ”Skrivarens
pappersutmatningsbanor”.

background image

46 Kapitel 5 Felsökning

SW