HP LaserJet 1100 Printer series - Sidor skrevs inte ut . . .

background image

Sidor skrevs inte ut . . .

Lampornas innebörd: Vilka lampmönster visas på skrivarens
kontrollpanel? Se avsnittet ”Lampornas innebörd”.

Felmeddelanden på skärmen: Visas ett meddelande på
skärmen? Se avsnittet ”Felmeddelanden på skärmen”.

Pappershantering: Matas papperet in i skrivaren på ett felaktigt
sätt? Fastnar papperet? Se avsnittet ”Pappershanteringsproblem”.