HP LaserJet 1100 Printer series - Rengöring av området runt tonerkassetten

background image

Rengöring av området runt tonerkassetten

Området runt tonerkassetten behöver
inte rengöras regelbundet. Titta efter om
det finns mycket toner i detta området
innan du gör rent.

VARNING!

Innan du gör ren skrivaren ska du stänga
av den, genom att dra ur nätsladden, och
sedan vänta tills den har svalnat.

1

Stäng av skrivaren genom att dra ur
nätsladden, och vänta sedan tills
den har svalnat.

2

Öppna skrivarens lucka och ta ut
tonerkassetten.

VARNING

För att undvika skador ska du inte
utsätta tonerkassetten för ljus i mer
än några minuter. Täck över den
om det behövs. Rör inte den svarta,
svampgummiklädda överföringsvalsen
i skrivaren. Om du gör det kan skrivaren
skadas.

3

Använd en torr och luddfri trasa för
att torka bort eventuella ansamlingar
längs pappersbanan och i utrymmet
för tonerkassetten.

4

Sätt tillbaka tonerkassetten och
stäng skrivarens lucka.

5

Anslut nätsladden till skrivaren igen.

1

2

3

4

5

background image

56 Kapitel 5 Felsökning

SW