HP LaserJet 1100 Printer series - Rengöring av skrivarens pappersbana

background image

Rengöring av skrivarens pappersbana

I denna procedur används kopiatorpapper för att avlägsna damm och

toner från pappersbanan. Använd inte finpapper eller grovt papper.
Genomför denna procedur om tonerfläckar eller prickar uppkommer
på utskrifterna. När du genomför denna procedur matas en sida med
tonerrester ut. Kasta den.

1

Kontrollera att det finns papper i skrivaren.

2

Kontrollera att skrivaren är i läget Redo.

3

Tryck ner knappen STARTA och håll den nedtryckt i 20 sekunder
(om du släpper upp den innan 20 sekunder har gått gör skrivaren
en återställning). Papper kommer att matas genom skrivaren.

Obs

När du har hållt knappen STARTA nedtryckt i 20 sekunder kommer
skrivarens tre lampor att blinka tills rengöringen är slutförd.

background image

SW

Åtgärda papperstrassel 57