HP LaserJet 1100 Printer series -  tgärda papperstrassel

background image

Åtgärda papperstrassel

Ibland uppstår papperstrassel under en utskrift. Det kan bero på
något av följande:

Papperet ligger fel i inmatningsfacken, eller facken är överfulla.
Se avsnittet ”Fyll på papper i skrivaren”.

Pappersutmatningsbanan har ändrats under en utskrift, i stället
för före.

Du använder material som inte är i enlighet med HP:s
specifikationer. Se avsnittet ”Pappersspecifikationer
för skrivaren”.

Obs

Ta alltid ut allt papper ur inmatningfacket och jämna till bunten
när du fyller på papper.
Det minskar risken för att flera ark matas in i
skrivaren samtidigt, och för att papperstrassel. Se den etikett du fäste
på skrivaren när du gjorde i ordning den.

Du uppmärksammas på papperstrassel genom att ett ett
felmeddelande visas och av lamporna på skrivarens kontrollpanel.
Se avsnittet ”Lampornas innebörd”.

Ställen där papperstrassel kan uppstå

Området runt tonerkassetten: Se avsnittet ”Åtgärda
papperstrassel”.

Områdena runt inmatningsfacken: Om en bit av papperet är
kvar i inmatningsfacket drar du in hela arket i inmatningsfacket.
Om detta inte är möjligt ska du läsa avsnittet ”Åtgärda
papperstrassel”.

Utmatningsbanorna: Om papperet fortfarande sticker ut ur
inmatningsfacket ska du dra det därifrån. Om detta inte är möjligt
se avsnittet ”Åtgärda papperstrassel”.

Obs

Det kan finnas kvar lös toner i skrivaren när ett papper har fastnat i den.
Tonern försvinner när du har skrivit ut några sidor.

background image

58 Kapitel 5 Felsökning

SW