HP LaserJet 1100 Printer series - Byt inmatningsvalsen

background image

Byt inmatningsvalsen

Om skrivaren ofta matar fel (inget
papper eller mer än ett papper matas)
så kan du behöva byta eller rengöra
inmatningsvalsen. Se avsnittet
”Information om tillbehör och beställning”
för att beställa en ny matarvals.

1

Dra ut nätsladden ur skrivaren
och vänta sedan tills skrivarens
har svalnat.

2

Öppna luckan och ta ut
tonerkassetten.

3

Sök reda på inmatningsvalsen.

4

Vrid inmatningsvalsens undersida
mot skrivarens framsida.

Fortsättning på nästa sida.

1

2

3

4

background image

62 Kapitel 5 Felsökning

SW

5

Dra försiktigt inmatningsvalsen
rakt utåt.

6

Placera den nya valsen i skåran där
den gamla valsen satt.

7

Vrid in den nya valsen mot
skrivarens baksida.

8

Sätt tillbaka tonerkassetten och
stäng skrivarens lucka.

Obs

Sätt tillbaka nätsladden och slå på
skrivaren.

5

6

7

8

background image

SW

Åtgärda papperstrassel 63