HP LaserJet 1100 Printer series - Rengör inmatningsvalsen

background image

Rengör inmatningsvalsen

Om du vill göra ren inmatningsvalsen,
i stället för att byta ut den, ska du göra
så här:

Ta ut inmatningsvalsen i enlighet med
”Byt inmatningsvalsen”.

1

Doppa en luddfri trasa i
isopropylalkohol och gnid
sedan ren valsen.

VARNING!

Alkohol är lättantändligt. Håll alkoholen
och trasan borta från öppna lågor. Vänta
tills alkoholen är helt torr innan du
stänger skrivaren och ansluter
nätsladden.

2

Torka av inmatningsvalsen med en
torr och luddfri trasa, för att få bort
smuts som lossnat.

3

Vänta tills inmatningsvalsen är
helt torr innan du sätter tillbaka
den i skrivaren.

1

2

3

background image

64 Kapitel 5 Felsökning

SW