HP LaserJet 1100 Printer series -  tgärda papperstrassel: avlägsna pappersbitar

background image

Åtgärda papperstrassel:
avlägsna pappersbitar

Ibland kan en pappersbit som fastnat
gå sönder när du försöker ta ut det.
Följ rutinen nedan för att få ut små
pappersbitar som finns kvar i skrivaren.

1

Kontrollera att tonerkassetten sitter
på plats och att skrivarens lucka
är stängd.

2

Stäng av skrivaren och slå sedan
på den igen. När skrivaren startar
om kommer valsarna att mata fram
pappersbitarna.

Obs

Enheter för 220-240 volt kan stängas
av och slås på med strömbrytaren. Se
avsnittet ”Stäng av strömmen”.

3

Öppna skrivarens lucka och ta ut
tonerkassetten.

4

Ta bort pappersbitarna.

5

Sätt tillbaka tonerkassetten och
stäng skrivarens lucka.

Upprepa steg 1 t o m 5 om
pappersbitarna inte kommer ut.

1

2

3

4

5

background image

SW

Åtgärda papperstrassel 61