HP LaserJet 1100 Printer series - Begränsad garanti för tonerkassetten

background image

Begränsad garanti för tonerkassetten

Obs

Nedanstående garanti gäller för den tonerkassett som medföljde
denna skrivare.

HP:s tonerkassetter garanteras vara felfria avseende material och
utförande tills HP-tonern är slut. Garantin täcker alla fel som kan
förekomma i en ny tonerkassett från Hewlett-Packard.

Hur länge täcks kassetten av garantin?

Tills HP-tonern är slut, då garantin upphör.

Hur vet jag när HP-tonern håller på att ta slut?

HP-tonern håller på att ta slut när texten blir blek eller ljus på de
utskrivna sidorna.

Vad kommer HP att göra?

HP kommer att efter eget gottfinnande antingen byta ut produkter
som visat sig vara felaktiga eller återbetala inköpskostnaden. Bifoga
om möjligt ett utskriftsexempel som visar hur utskriften med den
felaktiga kassetten ser ut.

Vad täcks inte av garantin?

Garantin täcker inte kassetter som fyllts på, som är tomma, som är
missbrukade, felaktigt använda eller kassetter som utsatts för något
slag av manipulation.

background image

SW

Begränsad garanti för tonerkassetten 109

Hur returnerar jag den felaktiga kassetten?

Om kassetten visar sig vara felaktig ska du fylla i blanketten för
serviceinformation och inkludera ett utskriftsexempel som visar felet.
Lämna sedan in blanketten och kassetten på inköpsstället varvid du
får en ny kassett.

Vilka olika lagar gäller för garantin?

Denna begränsade garanti ger dig vissa juridiska rättigheter och du
kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder och
stater. Denna begränsade garanti är den enda garantin för HP-
tonerkassett och den ersätter alla andra garantier för denna produkt.

HEWLETT-PACKARD COMPANY KAN UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA
OFRIVILLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER FÖR
SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, STRAFFSKADOR
ELLER SKADESTÅNDSSKADOR ELLER FÖRLORADE VINSTER
SOM UPPSTÅTT PÅ GRUND AV NÅGOT GARANTBROTT ELLER
ANNAT.

FÖR KONSUMENTTRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OCH NYA
ZEELAND GÄLLER FÖLJANDE: GARANTIVILLKOREN I DENNA
DEKLARATION, UTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN
TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER
MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER FÖRUTOM DE LAGLIGA
RÄTTIGHETER SOM GÄLLER FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA
PRODUKT TILL DIG.

.

background image

110 Bilaga D Garanti och licens

SW

background image

SW

111

E