HP LaserJet 1100 Printer series - Returnering av utrustning

background image

Returnering av utrustning

HP har ett returneringssystem för kunder i Tyskland. Många av
de fungerande delarna tas om hand, testas och används som
servicedelar under full garanti. Använda delar används inte vid
tillverkningen av nya enheter. Återstående delar återvinns i möjligaste
mån. Skriv till nedastående adress för att få upplysningar om
returnering av produkter:

Hewlett-Packard GmbH
Wertstoffzentrum
Fronackerstr. 30
71063 Sindelfingen, Tyskland