HP LaserJet 1100 Printer series - Byt tonerkassett

background image

Byt tonerkassett

Gör så här för att byta tonerkassetten:

Obs

Om skannern är ansluten kan du behöva
flytta skrivaren till arbetsytans kant innan
du öppnar skrivarens lucka, för att få
få plats.

1

Öppna luckan och ta ut den gamla
toner-kassetten. Se avsnittet
”Återanvändning av tonerkassetter”
för information om återanvändning.

2

Ta ut den nya tonerkassetten ur
förpackningen och skaka den
försiktigt från sida till sida för att
fördela tonern jämnt i kassetten.

VARNING

För att inte skadas, ska kassetten inte
utsättas för ljus i mer än några minuter.
Täck över den med papper.

3

Böj ut fliken på kassettens högra
sida för att bryta loss den.

VARNING

Om du får toner på kläderna ska du
torka bort den med en torr trasa och
sedan tvätta kläderna i kallt vatten.

Om

du använder varmt vatten fastnar tonern
i tyget.

4

Dra i fliken tills all tejp avlägsnats
från kassetten.

5

Sätt in tonerkassetten i skrivaren.
Kontrollera att den sitter som den
ska och stäng sedan luckan.

1

2

3

4

5

background image

38 Kapitel 4 Hantera tonerkassetten

SW

background image

SW

39

5