HP LaserJet 1100 Printer series - Förvaring av tonerkassetter

background image

Förvaring av tonerkassetter

Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan den ska användas.
En tonerkassetts brukstid är ungefär 2,5 år i en oöppnad förpackning.
I en öppnad förpackning är kassettens brukstid ungefär 6 månader.

VARNING

För att tonerkassetten inte ska skadas ska den inte utsättas för ljus i
mer än några få minuter.

background image

SW

HP:s tonerkassetter 35