HP LaserJet 1100 Printer series - HP:s policy när det gäller tonerkassetter från and

background image

HP:s policy när det gäller tonerkassetter från
andra tillverkare

Hewlett-Packard Company rekommenderar inte användning av
tonerkassetter från andra tillverkare än HP - nya, påfyllda eller
renoverade. Eftersom de inte är HP-produkter har HP inget inflytande
över deras utförande eller deras kvalitet.

Obs

Garantin täcker inte defekter som uppkommit till följd av att program,
gränssnitt, komponenter eller förbrukningsartiklar som inte kommer
från HP har använts.