HP LaserJet 1100 Printer series - Spara toner

background image

Spara toner

För att spara toner väljer du alternativet EconoMode som en av
inställningarna i skrivarens engenskaper. EconoMode (Spara på
toner) gör att skrivaren använder mindre toner på varje sida.
Om du väljer detta alternativ räcker toner-kassetten längre och
kostnaden per sida sjunker - men samtidigt blir utskrifts-kvaliteten
lägre. Se avsnittet ”Skriv ut med EconoMode (Spara på toner)”.

background image

36 Kapitel 4 Hantera tonerkassetten

SW