HP LaserJet 1100 Printer series -  teranvändning av tonerkassetter

background image

Återanvändning av tonerkassetter

Sätt i en ny HP-tonerkassett i enlighet med anvisningarna i avsnittet
”Byt tonerkassett” eller anvisningarna på förpackningen med
tonerkassetten. Läs även informationen om återanvändning på
tonerkassettens förpackning och i ”Upplysningar om HP:s program
för återvinning av tonerkassetter”.