HP LaserJet 1100 Printer series - Omfördela tonern

background image

Omfördela tonern

När tonern börjar ta slut kan bleka
eller ljusa partier förekomma på sidorna.
Du kan eventuellt förbättra kvaliteten
tillfälligt genom att omfördela tonern. Om
du följer anvisningarna nedan kan du
eventuellt avsluta det du håller på med
innan du byter tonerkassett.

Obs

Om skannern är ansluten kan du behöva
flytta skrivaren till arbetsytans kant innan
du öppnar skrivarens lucka, för att få
få plats.

1

Öppna skrivarens lucka och ta ut
tonerkassetten.

VARNING

För att undvika att skada tonerkassetten
ska du inte utsätta den för ljus i mer
än några minuter. Täck över den med
papper.

2

Skaka försiktigt kassetten från sida
till sida för att omfördela tonern.

VARNING

Om du får toner på kläderna ska du
torka bort den med en torr trasa och
sedan tvätta kläderna i kallt vatten.
Om du använder varmt vatten fastnar
tonern i tyget.

3

Sätt tillbaka tonerkassetten i
skrivaren och stäng skrivarens
lucka.

Byt till en ny kassett om lampan
fortsätter att lysa. Se avsnittet
”Byt tonerkassett”.

1

2

3

background image

SW

Byt tonerkassett 37