HP LaserJet 1100 Printer series - Innehållsförteckning

background image

Innehållsförteckning i

Innehållsförteckning

1 Lär känna skrivaren

Skrivarens funktioner och egenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Göra utskrifter av hög kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Spara pengar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Skapa professionella dokument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Skrivarens komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Skrivarens kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Skrivarens inmatningsfack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Skrivarens pappersledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Skrivarens pappersutmatningsbanor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Skrivarens lucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Välj papper och andra material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Fyll på papper i skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Olika material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Stäng av strömmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Spänningsomvandlingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Gå till Egenskaper för skrivare (drivrutinen) och hjälp. . . . . . . . . .11

Egenskaper för skrivare (drivrutinen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Skrivarens direkthjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Skriv ut en funktionstestsida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

2 Material

Skriv ut OH-film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Skriv ut kuvert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Skriv ut etiketter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Skriv ut på brevpapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Skriv ut kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

background image

ii Innehållsförteckning

SW

3 Utskriftsuppgifter

Skriv ut med manuell matning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Skriv ut på papperets båda sidor (manuell

dubbelsidig utskrift) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Manuell dubbelsidig utskrift med utmatningsfacket

(standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Manuell dubbelsidig utskrift (special) på tyngre

material och kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Skriv ut vattenstämplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Öppna funktionen för vattenstämpel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Skriv ut flera sidor på ett enda ark (Sidor per ark). . . . . . . . . . . . .27

Öppna funktionen för flera sidor per ark . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Skriv ut häften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Avbryt en utskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Ändra inställningarna för utskriftskvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Skriv ut med EconoMode (Spara på toner) . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

4 Hantera tonerkassetten

HP:s tonerkassetter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

HP:s policy när det gäller tonerkassetter från

andra tillverkare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Förvaring av tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Tonerkassettens förväntade livslängd . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Återanvändning av tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Spara toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Omfördela tonern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Byt tonerkassett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

5 Felsökning

Hitta lösningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Sidor skrevs inte ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Sidor skrivs ut, men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Lampornas innebörd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Felmeddelanden på skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Pappershanteringsproblem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Den utskrivna sidan ser annorlunda ut än vad

den gjorde på skärmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Förbättra utskriftskvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Exempel på bilddefekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Korrigera bilddefekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Rengör skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Rengöring av området runt tonerkassetten. . . . . . . . . . . . . . .55
Rengöring av skrivarens pappersbana . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

background image

SW

Innehållsförteckning iii

Åtgärda papperstrassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Åtgärda papperstrassel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Åtgärda papperstrassel: avlägsna pappersbitar . . . . . . . . . . .60
Byt inmatningsvalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Rengör inmatningsvalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

Återställ skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

6 Service och support

Tillgängliga tjänster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Så här kan du få service på hårdvaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Riktlinjer för retur av skrivaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Blankett för serviceinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
HP:s support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Kundtjänst och reparation (för kunder i USA och Canada). . .69
Europeisk kundtjänst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Online-tjänster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Hjälpprogram och elektronisk information. . . . . . . . . . . . . . . .74
Direktbeställning av tillbehör och förbrukningsmaterial

från HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

CD-skivan HP Support Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Information om HP:s tjänster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
HP SupportPack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
HP FIRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Försäljnings- och servicekontor över hela världen . . . . . . . . . . . .77

Bilaga A Skrivarspecifikationer

Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
FCC-konformitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Föregångare när det gäller miljövänliga produkter . . . . . . . . . . . .85

Miljöskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

Material Safety Data Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Diverse deklarationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Konformitetsförklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Deklaration avseende lasersäkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Koreansk EMI-deklaration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Laserdeklaration för Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

Bilaga B Pappersspecifikationer

Pappersspecifikationer för skrivaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Pappersstorlekar som stöds (i skrivaren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Riktlinjer för pappersanvändning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

Etiketter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
OH-film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Kuvert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Kort och tungt papper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

background image

iv Innehållsförteckning

SW

Bilaga C DIMM-kort med minne

Installera ett DIMM-kort med minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Kontrollera minnesinstallationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Ta bort ett DIMM-kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

Bilaga D Garanti och licens

Hewlett-Packards licensavtal för programvara . . . . . . . . . . . . . .104
Hewlett-Packards deklaration angående begränsad garanti. . . .106
Returnering av utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Begränsad garanti för tonerkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

Bilaga E Information om tillbehör och beställning

Sakregister

background image

SW

1

1