HP LaserJet 1100 Printer series - Lär känna skrivaren

background image

Lär känna skrivaren

Detta kapitel har följande avsnitt:

Skrivarens funktioner och egenskaper

Skrivarens komponenter

Välj papper och andra material

Fyll på papper i skrivaren

Stäng av strömmen

Spänningsomvandlingar

Gå till Egenskaper för skrivare (drivrutinen) och hjälp

Skriv ut en funktionstestsida

Obs

Installationsanvisningar finns i den

”HP LaserJet Lathund” du fick

med skrivaren.

background image

2 Kapitel 1 Lär känna skrivaren

SW