HP LaserJet 1100 Printer series - Fyll på papper i skrivaren

background image

Fyll på papper i skrivaren

Fyll på papper med överkanten vänd nedåt och med utskriftssidan
vänd framåt. Ställ alltid in pappersledarna ordentligt, för att förhindra
papperstrassel eller att papperet hamnar snett.

VARNING

Om du försöker skriva ut på papper som är skrynkligt, veckat
eller skadat på något sätt finns det risk för papperstrassel. Se
”Pappersspecifikationer för skrivaren”.

Obs

Ta alltid ut allt papper ur inmatningfacket och jämna till bunten
när du fyller på papper.
Detta minskar risken för att flera ark ska dras
in i skrivaren samtidigt, och för papperstrassel. Se den etikett du fäste
på skrivaren när du gjorde i ordning den.