HP LaserJet 1100 Printer series - Olika material. . .

background image

Olika material. . .

OH-film: Lägg i OH-film med ovansidan nedåt och utskriftssidan
vänd mot skrivarens framsida. Se ”Skriv ut OH-film”.

Kuvert: Lägg i med kortändan av frankeringssidan nedåt,
och med utskriftssidan vänd mot skrivarens framsida. Se ”Skriv
ut kuvert”.

Etiketter: Lägg i med övre kanten nedåt och med utskriftssidan
vänd mot skrivarens framsida. Se ”Skriv ut etiketter”.

Brevpapper: Lägg i med ovansidan nedåt och med utskriftssidan
vänd mot skrivarens framsida. Se ”Skriv ut på brevpapper”.

Kort: Lägg i med kortsidan nedåt och med utskriftssidan vänd
mot skrivarens framsida. Se ”Skriv ut kort”.

background image

10 Kapitel 1 Lär känna skrivaren

SW