HP LaserJet 1100 Printer series - Egenskaper för skrivare (drivrutinen)

background image

Egenskaper för skrivare (drivrutinen)

Egenskaper för skrivare styr skrivaren och ger dig möjlighet att ändra
på sådana standardinställningar som pappersformat, utskrift på
papperets båda sidor (manuell dubbelsidig utskrift), utskrift av flera
sidor på samma ark (Sidor per ark), upplösning, vattenstämplar och
skrivarminne. Du kan gå till Egenskaper för skrivare på två olika sätt:

Genom det program du skriver ut från. (Ändra inställningar för
aktuell programanvändning.)

Med operativsystemet Windows

®

. (Ändra standardinställningarna

för alla framtida utskrifter.)

Obs

Eftersom många program använder andra metoder för att gå till
skrivarfunktionerna, behandlas här de gemensamma metoderna för
Windows 9x och NT

®

4.0 samt Windows 3.1x.

Windows 9x och NT 4.0

Ändra inställningar för aktuell programanvändning: Gå till
menyn Arkiv

i programmet, klicka på Skriv ut och sedan på

Egenskaper. (Stegen kan vara något olika i olika program; detta
är den vanligaste metoden.)

Ändra standardvärden för alla framtida utskrifter: Klicka på
knappen Start, klicka på Inställningar och klicka sedan på
Skrivare. Högerklicka på den ikon du vill ändra egenskaper för
och välj sedan Egenskaper. Många av funktionerna i
Windows NT finns också i menyn Dokumentstandard.

background image

12 Kapitel 1 Lär känna skrivaren

SW

Windows 3.1x

Ändra inställningar för den aktuella programanvändningen:
Gå till menyn Arkiv i det aktuella programmet, klicka på Skriv ut,
Skrivare och därefter på Alternativ. (Stegen kan vara något olika
för olika program. Detta är den vanligaste metoden.)

Ändra standardvärden för alla framtida utskrifter: Gå till
Kontrollpanelen i Windows, dubbelklicka på Skrivare, markera
skrivaren och klicka sedan på Inställningar.