HP LaserJet 1100 Printer series - Skrivarens kontrollpanel

background image

Skrivarens kontrollpanel

Skrivarens kontrollpanel har två lampor och en knapp med
lampa. Tillsammans producerar de olika mönster, som visar dig
skrivarens aktuella status.

Starta, knapp och lampa: Tryck ner och släpp för att skriva
ut en funktionstestsida eller när skrivaren är i läget för manuell
matning, eller tryck ner och håll nedtryckt i 5 sekunder för att
återställa skrivaren.

Redo, lampa: Anger att skrivaren är klar för utskrift.

Åtgärda, lampa: Anger skrivarinitiering, återställning och fel.

Obs

Se ”Lampornas innebörd” för funktionsbeskrivningar för alla olika
kombinationer.

Starta,

knapp

och lampa

Lampa

Redo

Åtgärds

lampa

background image

SW

Skrivarens komponenter 5