HP LaserJet 1100 Printer series - Skrivarens lucka

background image

Skrivarens lucka

Öppna luckan för att komma åt tonerkassetten, åtgärda
papperstrassel och rengöra skrivaren. Luckan sitter på skrivarens
framsida. Öppna och stäng luckan genom att fatta tag ordentligt
upptill på båda sidorna och dra luckan mot dig.

Obs

Om skannern är ansluten kan du behöva flytta skrivaren till kanten på
din arbetsstation, för att kunna öppna luckan helt.

background image

8 Kapitel 1 Lär känna skrivaren

SW