HP LaserJet 1100 Printer series - Skrivarens pappersledare

background image

Skrivarens pappersledare

Bägge inmatningsfacken har pappersledare. De används för att
papperet ska matas in i skrivaren på rätt sätt, och för att utskriften inte
ska bli skev (hamna snett på arket). När du fyller på papper ska du
alltid ställa in pappersledarna efter det aktuella papperets bredd.

background image

6 Kapitel 1 Lär känna skrivaren

SW