HP LaserJet 1100 Printer series - Skrivarens pappersutmatningsbanor

background image

Skrivarens pappersutmatningsbanor

Utmatningsfacket

Utmatningsfacket sitter framtill på skrivaren. Där hamnar urskrifterna
i rätt ordningsföljd, om spaken för pappersutmatning står i det övre
läget. Använd utmatningsfacket när du skriver ut stora, sorterade
dokument, eller när du kopierar dokument och du vill skilja originalet
från kopiorna.

Den raka utmatningsbanan

Den raka utmatningsbanan är bra för utskrift av kuvert, OH-film,
tyngre material och sådana material som tenderar att bukta sig vid
utskrift. De utskrivna sidorna hamnar i omvänd ordning när spaken
för pappersutmatning är i det nedre läget.

background image

SW

Skrivarens komponenter 7