HP LaserJet 1100 Printer series - Spänningsomvandlingar

background image

Spänningsomvandlingar

HP LaserJet-skrivarna tillverkas i olika versioner för olika länder.
Dessa skillnader gör att HP inte rekommenderar att produkter som
köps i USA flyttas till något annat land.

Utöver problem med olika nätspänningar kanske det land som är
slutdestination också har olika import- och exportbestämmelser,
andra svängningsfrekvenser och diverse andra bestämmelser.

Obs

Servicen på skrivarna i HP:s LaserJet-familj måste utföras av en
auktoriserad reparationsverkstad eller återförsäljare i det land där
skrivaren ursprungligen köptes.

Till följd av de olika specifikationerna och omfattningar av garantien
erbjuder Hewlett-Packard inte omställning, och stöder inte heller
sådan omställning, av den amerikanska versionen av skrivarna i
HP:s LaserJet-familj för användning i andra länder. Vi rekommenderar
de kunder, som planerar att ta med sig utrustning från USA, att i
stället köpa produkterna i det land där de ska användas.

background image

SW

Gå till Egenskaper för skrivare (drivrutinen) och hjälp 11