HP LaserJet 1100 Printer series - Stäng av strömmen

background image

Stäng av strömmen

För att stänga av 100-127-voltsskrivare måste du dra ur nätsladden.
Du stänger av 220-240-voltsskrivare genom att trycka på vippbrytaren
som sitter till vänster om eluttaget eller genom att dra ur nätsladden.

Obs

För att det ska vara helt säkert att arbeta inuti skrivaren, oavsett
anledningen, bör du koppla bort skrivaren från nätet.