HP LaserJet 1100 Printer series - Skriv ut etiketter

background image

Skriv ut etiketter

Använd endast etiketter som rekommenderas för laserskrivare,
t ex HP:s LaserJet-etiketter. Se avsnittet ”Pappersspecifikationer
för skrivaren”.

VARNING

Använd inte etiketter som har lossnat från skyddspapperet, eller som är
skrynklade eller skadade på något annat sätt. Mata aldrig in ett etikettark
i skrivaren två gånger. Den självhäftande sidan är avsedd att passera
igenom skrivaren en gång. Använd heller inte sammanhängande
etikettark eller etiketter som måste fuktas för att sättas på plats.

1

För ner spaken för pappersutmatning till det nedre läget.

2

Lägg i ettikettarkenmed överkanten nedåt och med
utskriftssidan vänd mot skrivarens framsida. Ställ in
pappersledarna för eitkettarkets bredd.

3

Skriv ut. Ta bort etiketterna från skrivarens framsida allt eftersom
de skrivs ut, så att de inte fastnar i varandra.

background image

SW

Skriv ut på brevpapper 19