HP LaserJet 1100 Printer series - Skriv ut kort

background image

Skriv ut kort

HP LaserJet 1100 kan inte hantera kort som är mindre än 76 x
127 mm. Kontrollera att korten inte sitter fast i varandra innan du
lägger i dem.

1

För ner spaken för pappersutmatning till det nedre läget.

2

Lägg i kor ten med kor tändan nedåt och med utskriftssidan
vänd mot skrivarens framsida. Ställ in pappersledarna efter
kortets format.

3

Välj rätt kortstorlek i det program som används. (Inställningar
i programmet kan åsidosätta skrivarens egenskaper.)

4

Skriv ut.

background image

SW

21

3