HP LaserJet 1100 Printer series - Skriv ut OH-film

background image

Skriv ut OH-film

Använd endast OH-film som rekommenderas för laserskrivare,
exempelvis HP:s OH-film. Se ”Pappersspecifikationer för skrivaren”.

VARNING

Kontrollera att OH-arken (filmarken) inte är skrynkliga eller rullar sig
och att de inte är ojämna i kanterna.

1

För ner spaken för pappersutmatning till det nedre läget.

2

Lägg i filmen med överkanten nedåt och med utskriftssidan
(den grova sidan) vänd mot skrivarens framsida. Ställ in
pappersledarna.

3

Skriv ut OH-filmen. Ta sedan bort arken med en gång så att de
inte klibbar fast i varandra. Lägg de utskrivna OH-arken på ett
plant underlag.

background image

SW

Skriv ut kuvert 17