HP LaserJet 1100 Printer series - Skriv ut på brevpapper

background image

Skriv ut på brevpapper

1

Lägg i papperet med överkanten nedåt och med utskriftssidan
vänd mot skrivarens framsida. Ställ in pappersledarna för
papperets bredd.

2

Skriv ut.

För att skriva ut ett följebrev på en sida, på förtryckt brevpapper, följt
av ett flersidigt dokument, så placerar du det förtryckta brevpapperet
i inmatnings-facket för enstaka ark, och arken för vanligt papper i
inmatningsfacket för flera ark. Skrivaren väljer som standard att först
skriva från inmatningsfacket för enstaka ark.

Följebrev följt av ett dokument.
Använd båda inmatningsfacken.

background image

20 Kapitel 2 Material

SW