HP LaserJet 1100 Printer series - Pappersspecifikationer förskrivaren

background image

Pappersspecifikationer för skrivaren

HP LaserJet-skrivare ger utmärkt utskriftskvalitet. Denna skrivare
kan använda många olika material, t ex arkskuret papper (inklusive
returpapper), kuvert, etiketter, OH-film, veläng och papper i special-
format. Egenskaper som vikt, fiberriktning och fukthalt är viktiga
faktorer som påverkar skrivarens prestanda och utskriftskvaliteten.

Skrivaren kan använda många olika papper och andra material så
länge som dessa uppfyller kraven i specifikationerna i denna
handbok. Material som inte uppfyller kraven kan förorsaka
följande problem:

dålig utskriftskvalitet

ofta förekommande papperstrassel

onödig förslitning av skrivaren som kan göra att den måste
reparareras

Du får det bästa utskriftsresultatet om du endast använder papper
och material från HP. Hewlett-Packard kan inte rekommendera
användningen av andra märken. Eftersom dessa material inte
tillverkas av HP kan HP varken påverka eller kontrollera materialets
kvalitet.

Det är möjligt att papperet uppfyller alla kraven i specifikationerna,
men att det ändå inte ger tillfredsställande utskriftsresultat. Detta kan
bero på felaktig hantering, oacceptabel temperatur eller luftfuktighet,
eller andra förhållanden som Hewlett-Packard inte kan råda över.

Kontrollera alltid att papperet du tänker köpa uppfyller kraven i
specifika-tionerna i denna användarhandbok och i

HP LaserJet

Printer Family Paper Specification Guide. (Anvisningar för att beställa
denna handledning finns i ”Information om tillbehör och beställning”.)
Gör alltid provutskrifter innan du köper in större papperskvantiteter.

VARNING

Om du använder papper som inte uppfyller kraven i HP:s
specifikationer kan det uppstå skrivarfel som kräver reparation. Denna
reparation täcks inte av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal.