HP LaserJet 1100 Printer series - Riktlinjer för pappersanvändning

background image

Riktlinjer för pappersanvändning

Du får det bästa utskriftsresultatet om du använder standardpapper
med vikten 75 g/m

2

. Papperet måste vara av hög kvalitet och får inte

ha hack, revor, fläckar, lösa partiklar, damm, skrynklor eller andra
defekter och det får heller inte vara böjt eller ha hundöron.

Om du inte vet vilken papperstyp du lägger i (t ex finpapper eller
returpapper) finns uppgift om detta på etiketten på
papperskartongen.

Vissa pappertyper kan förorsaka problem med utskriftskvaliteten,
felmatning eller skrivarskador.

Symtom

Problem med papper

Lösning

Dålig utskriftskvalitet
eller tonervidhäftning.
Matningsproblem.

För fuktigt, för grovt, för blankt
eller präglat; defekt papper.

Pröva med ett annat slags
papper, mellan 100 till
250 Sheffield, 4-6 % fukthalt.

Ofullständiga tecknen,
matningsproblem,
buktning.

Felaktig förvaring.

Förvara papperet plant och i den
fukttäta förpackningen.

Ökad grå
bakgrundsskuggning.

För tungt.

Använd lättare papper.

Onormal buktning.
Matningsproblem.

För fuktigt, fel fiberriktning eller
tillverkat av korta fibrer.

Använd långfibrigt papper.
Använd den raka
pappersutmatningsbanan
vid utskrift.

Papperstrassel,
skrivarskador.

Ursparningar eller perforeringar.

Använd inte papper med
ursparningar eller perforeringar.

Matningsproblem.

Ojämna kanter.

Använd papper av hög kvalitet.

background image

94 Bilaga B Pappersspecifikationer

SW

Obs

Använd inte brevpapper som är tryckt med lågtemperatursbläck, som
används vid viss termografi.

Använd inte präglat brevpapper.

Skrivaren använder värme och tryck för att fixera tonern på papperet.
Därför måste allt färgat papper och alla förtryckta blanketter ha bläck
som tål skrivarens temperatur på 200 °C i 0,1 sekund.