HP LaserJet 1100 Printer series - Etiketter

background image

Etiketter

Etiketternas utförande

Beakta kvaliteten i varje ingående komponent när du väljer etiketter:

Klister: Klister eller självhäftande material måste vara stabilt vid
200 °C, som är skrivarens maximala temperatur.

Arrangemang: Använd bara sådana etiketter som inte har någon
del av stödarket frilagt. Etiketterna kan lossna från ark som har
tomrum mellan etiketterna, vilket kan ge upphov till allvarliga
matningsproblem.

Buktning: Etiketterna måste ligga plant före utskriften och det får
inte förekomma buktning på mer än 13 mm i någon riktning.

Skick: Använd inte etiketter som har skrynklor eller bubblor eller
etiketter som visar andra tecken på att lossna från stödarket.