HP LaserJet 1100 Printer series - Sakregister

background image

Sakregister 115

Sakregister

A

Avbryta

utskrift 30

B

Bästa kvalitet

skrivarinställning 31

Bild

defekter

skrivare 48

Bilddefekter

skrivare

felaktigt utformade tecken 52
för ljus eller blek utskrift 50
grå bakgrund 51
lös toner 51
ofullständiga tecken 50
sidan är skev 52
skrynklor eller veck 53
tonerfläckar 50
tonern smetar 51
vertikala streck 51
vertikala, återkommande

defekter 52

Brevpapper

skriva ut på 19

D

DIMM

installation 98
ta bort 101

Dubbelsidig utskrift 23
Dubbelsidig utskrift, kort 25

E

EconoMode 32
Egenskaper för skrivare

flera sidor per ark 27
häfte, skriva ut 28
manuell dubbelsidig utskrift 23
utskriftskvalitet inställningar 31
vattenstämplar 26

Etiketter

skriva ut 18

F

Felmeddelande

skrivare

lampornas utseende 41
på skärmen 43

Felsökning

skrivare 39

bilddefekter 48
felmeddelande 43
hitta lösningar 40
lampornas utseende 41
pappershantering 45
papperstrassel 57

utskriftskvalitet 48–53

Flera sidor per ark

skriva ut 27

Försäljning

kontor 77

Försiktighetsåtgärder

skrivare

papperstrassel 57

G

Garanti 106

tonerkassett 108

H

Häften

skriva ut 28

Hjälp, online 12
HP FIRST 75

I

Installation

skrivare 1

Inställningar

egenskaper för skrivaren

(drivrutinen) 11

utskriftskvalitet 31

background image

116 Sakregister

SW

K

Kompatibilitet

LaserJet III 31

Komponenter

skrivare 3–7

Kontrollpanel

skrivare 4

Kort

skriva ut 20

Kundsupport 72
Kuvert

skriva ut 17

L

Lampornas utseende

skrivare 41

M

Manuell dubbelsidig utskrift 23
Manuell dubbelsidig utskrift, kort 25
Manuell matning 22
Material

brevpapper, skriva ut 19
etiketter, skriva ut 18
kort, skriva ut 20
kuvert, skriva ut 17
OH-film, skriva ut 16
skrivare

val av 8

specifikationer 8, 91

Meddelande på skärmen

skrivare 43

Minne

DIMM

installation 98
ta bort 101
testa 100
tillgängligt 100

O

OH-film

skriva ut 16

Online-hjälp

skrivare 12

P

Papper

fylla på

skrivare 9

specifikationer

skrivare 92–96

storlek och typ som går att använda

skrivare 8

val av 8
välja 91

Pappershantering

skrivare

felsökning 45

Papperstrassel

skrivare 57

åtgärda 57

Programvara

Egenskaper för skrivare

(drivrutin) 11

licensavtal 104

R

Rengöring

skrivare 54–56
skrivarens pappersbana 56

S

Service

avtal 75
hårdvara 66
informationsblankett 68
kontor 77
tillgänglighet 66
tjänster 75

Service och support

se även Support 65
tillgänglighet 66

Skriva ut

avbryta utskrift 30
dubbelsidig utskrift 23
häften 28
med EconoMode (spara toner) 32
sidor per ark 27
skriva ut på material

brevpapper 19
etiketter 18
kort 20
kuvert 17
OH-film 16

vattenstämplar 26

background image

SW

Sakregister 117

Skrivare

alternativ för pappersinmatning 5
alternativ för pappersutmatning 6
drivrutin 11
egenskaper (drivrutin) 11
funktioner och egenskaper 2
fylla på papper (material) 9
installation 1
komponenter 3–7
kontrollpanel 4
lampornas utseende 41
online-hjälp 12
papperstrassel 57
specifikationer 82–83
standardinställnigar 11
ström

spänningsomvandlingar 10
stänga av 10

Snabbare utskrift

skrivarinställning 31

Spänningsomvandlingar

skrivare 10

Spara på toner

EconoMode 32

Specifikationer

skrivare 82– 83

papper 92– 96

Standardinställningar

egenskaper för skrivare

(drivrutin) 11

utskriftskvalitet 31

Ström

skrivare

spänningsomvandlingar 10
stänga av 10

Support 69

America Online 73
CompuServe 73
HP FIRST 75
HP Support Assistant CD 75
online-tjänster 73
tillgänglighet 66
Webb 73

T

Tillbehör och beställning

artikelnummer 112
information 111

Toner

EconoMode (spara på toner) 32
omfördela 36

Tonerkassett

återvinning 35
byta 37
hantera 33
spara på toner, EconoMode 35

U

Utskriftskvalitet

felsökning 48–53
inställningar 31

Utskriftsuppgifter

dubbelsidig utskrift, kort 25
flera sidor per ark 27
skriva ut sidor per ark 27
skriva ut vattenstämplar 26

V

Vattenstämplar 26

background image

118 Sakregister

SW

background image
background image

Tryckt på

returpapper

Copyright© 1998
Hewlett-Packard Co.

C4224-90935

Tryckt i Tyskland.

Handbokens
artikelnummer

*C4224-90935*

*C4224-90935*

C4224-90935